'); document.write(''); }

שֵׁם

דו"ח משרד התחבורה: 'אגד' מזלזלת בציבור הנוסעים בקווי ירושלים-בית שמש
ב׳, דצמ׳ 17 2018, 09:30
מדו"ח שפרסמה אמש (ד') הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, עולה כי חברת 'אגד' מזלזלת באופן חמור בנוסעיה, בקווים הבינעירוניים המקשרים בין בית שמש לירושלים.הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, היא הגוף המפקח של משרד התחבורה על התחבורה הציבורית ועל מפעיליה.אחת לחצי שנה מפרסם אגף הפיקוח, בקרה ורמת השירות, ברשות הארצית, דו"ח העוקב אחר רמת השירות, אדיבות הנהגים והעמידה בתנאי החוזים של המפעילים השונים, בחלוקה לאזורים.בחלק הנוגע לחברת 'אגד', בקווי בית שמש-ירושלים, מותח האגף ביקורת חמורה על רמת השירות והביצוע, ומתמקד בשלושה טענות עיקריות:1. אי עצירה בתחנות - נהגים שמדלגים על תחנות ואינם עוצרים לאסוף נוסעים הממתינים בתחנה [לעתים קרובות בשל עומס רב באוטובוסים].2. סטייה ממסלול - נהגים המשנים על דעת עצמם את מסלול הנסיעה, כך שלא מתבצע איסוף או הורדת נוסעים בתחנות רבות במסלול הקו.3. אדיבות נהגים - רמת שירות ויחס גרוע של נהגים כלפי הנוסעים.נזכיר כי חברת 'אגד' נוהגת בדרך קבע להפעיל בקווים אלו ובעיקר בקו 419, נהגים ואוטובוסים שכירים, שאינם נהגים בדרך כלל בתחבורה הציבורית, דבר שמהווה גורם מרכזי לרמת השירות הירודה, זאת בנוסף לסבל הנוסעים שנאלצים להתעכב זמן ממושך בעת העצירה לגביית תשלום הנסיעה [המתבצע בדרך כלל במחלף שורש].יצויין כי חברת 'סופרבוס' קיבלה את הציון הגרוע ביותר בכל פרמטר, מבין כל חברות התחבורה בארץ, אך בדו"ח זה לא ניתן דגש מיוחד לקווי בית שמש.

0

פריטים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

גלריית וידאו

אין פריטים

לחץ כדי לטעון

המשויך לחברה

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

דוברים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

ספונסרים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

מארגנים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

סיווגים

הורדות

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים