'); document.write(''); }

שֵׁם

חשש לשבבי מתכת בפיצה של 'מעדנות'
ב׳, נוב׳ 19 2018, 10:00
בעקבות חשש לשבבי מתכת בפיצה של מעדנות מבצעת החברה ריקול למוצר החשוד.חברת 'תנובה' המשווקת את מוצרי 'מעדנות' הודיעה על ריקול למוצרי פיצה משפחתית על בסיס קמח מלא, 500 גרם, בעלת מק"ט מסוים. לפי הודעת החברה, במוצרים הללו עלולים להימצא שבבי מתכת.החברה הודיעה כי היא דיווחה על המקרה לשירות המזון במשרד בריאות, והיא פועלת על פי הנחיותיו. כמו כן, החברה פועלת לאיסוף המוצר מנקודות המכירה. בנוסף, החברה ביקשה מכל מי שרכש את המוצר שלא לצרוך אותו, ולפנות למוקד השירות שלה.להלן הודעת חברת 'תנובה':"במספר יחידות מצומצם של פיצה משפחתית על בסיס קמח מלא, 500 גרם, מק"ט 7290014218093, תאריך אחרון לשימוש 24.10.19, עלולים להימצא שבבי מתכת.כל יתר מוצרי מעדנות, לרבות פיצה משפחתית על בסיס קמח מלא עם תאריך אחרון לשימוש שונה מה-24.10.19, תקינים ובטוחים לשימוש".

0

פריטים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

גלריית וידאו

אין פריטים

לחץ כדי לטעון

המשויך לחברה

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

דוברים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

ספונסרים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

מארגנים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

סיווגים

הורדות

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים