שֵׁם

האנשים שלכם במועצת העיר
ש׳, פבר׳ 02 2019, 22:00

עליזה בלוך, סיעה: עיר מאוחדת
ראש העיר, ממונה: חינוך, הנדסה, כוח אדם.

תחבורה ותנועה - בהפקדה זמנית עד שיועבר לאחד מנציגי דגל התורה.

יו"ר ועדות: חינוך, כוח אדם.0506823502 |

אלי פרץ, סיעה: עיר מאוחדתממונה: חירום וביטחון.

יו"ר ועדות: מכרזים, שמות, ביטחון וחירום, מל"ח, קידום מעמד הילד.0505241060 |

שלום אדרי, סיעה: הליכודממונה עיר ללא אלימות, פינוי-בינוי.0529599954 |

משה שיטרית, סיעה: הליכודמ"מ וסגן ראש העיר

ממונה: ספורט, תרבות, אירועים, מתנ"סים, נוער, רישוי עסקים, מדע וטכנולוגיה, סטודנטים, קידום נוער, רשות למלחמה בסמים, תנועות נוער, מיתוג העיר.

יו"ר ועדות: רישוי עסקים, שילוט, בטיחות בדרכים, מאבק בנגע הסמים, מיגור אלימות.

0526182288 |

צבי ווליצקי, סיעה: הליכודממונה: תיירות, איכות הסביבה, קשרי חוץ וקהילות.

יו"ר ועדת איכות הסביבה.0523503589 |

אסצ'לאו מולה, סיעה: הליכודממונה: קליטה ועליה. יו"ר ועדת קליטה.0546632057 |

אברהם פרנקל, סיעה: אגודת ישראל (רשימת יהדות התורה)ממונה: בינוי בחברה הכלכלית, נוער חרדי.0533155610 |

ישעיהו ארנרייך, סיעה: אגודת ישראל (רשימת יהדות התורה)סגן ראש העיר - ברוטציה - מכהן

ממונה: סגן ממונה תיק חינוך, יו"ר דירקטוריון מי שמש.0527130990 | 4140171 @gmail.com

שמעון גולדברג, סיעה: אגודת ישראל (רשימת יהדות התורה)סגן ראש העיר - ברוטציה - לא מכהן

סגן ממונה הנדסה.

יו"ר ועדות: תכנון ובניה, שימור אתרים.0504150844 |

ישעיהו ויסמן, סיעה: אגודת ישראל (רשימת יהדות התורה)ממונה: תיק נכסים, פעילות קהילתית

יו"ר ועדת משנה להקצאות. 0547166553 |

שמואל גרינברג, סיעה: דגל התורה (רשימת יהדות התורה)

משנה לראש העיר.

0527133555 |

ישראל סילברסטין, סיעה: דגל התורה (רשימת יהדות התורה)

ממונה: גיל הרך, מעונות ומשפחתונים, גביה וארנונה, בריאות , השירות הווטרינרי.

יו"ר ועדות: הנחות בארנונה, מחיקת חובות.0587638093 |

שלמה ברילנט, סיעה: דגל התורה (רשימת יהדות התורה)

ממונה: שפ"ע ופיקוח עירוני, חבר מנהלת הבינוי ובועדות שונות.

0527022340 | |


חיים זמורה, סיעה: דגל התורה (רשימת יהדות התורה)

ממונה פנאי חרדי, פרויקטים קהילתיים ותנועות נוער חרדיות.

0528866961

רינה הולנדר, סיעה: הבית היהודי

סגנית ראש העיר, ממונה: רווחה והשירותים החברתיים, קידום מעמד האישה, ספריה עירונית.

יו"ר ועדות: כספים, רווחה, הנצחת נרצחי טרור.

0504914375 |

ניסים בריח, סיעה: הבית היהודיממונה: מורשת ישראל, תרבות תורנית, מוקד עירוני ושירות לתושב, תנועות נוער דתיות.0508997663 |

ישראל מנדלסון, סיעה: הבית היהודיממונה: תעשיה, מסחר ותעסוקה. 0527707158 |


מלאכי כי טוב, סיעה: בני תורהמשנה לראש העיר, ממונה ח"ן חרדי.

יו"ר ועדת משנה תמיכות.0527622297 |

ישראל רמתי, סיעה: ש"ס

יו"ר ועדת ביקורת.

0527160691 |

יגאל חדד, סיעה: ש"ס


0544017209 |

יצחק אלמליח, סיעה: ש"ס

0527665802 |


0

פריטים

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

גלריית וידאו

אין פריטים

לחץ כדי לטעון

המשויך לחברה

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

דוברים

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

ספונסרים

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

מארגנים

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

הורדות

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים