שֵׁם

הגברת האכיפה בתחום החזקת כלבים
ג׳, ספט׳ 03 2019, 00:00

החל מיום שלישי, 1.10.2019 תחול בבית שמש אכיפת חוק העבירות המנהליות בתחום הווטרינרי. משמעות הדבר היא הגברת האכיפה של המחלקה הווטרינרית בנושאים הקשורים להחזקת כלבים בעיר.


ההנחיות הן:
כל כלב חייב להיות מוחזק ברישיון שנתי; מחוסן נגד כלבת ומשולמות האגרות לעירייה.
על כלבים מסוכנים חלות הגבלות נוספות (חובת סורס ועיקור, חובת מחסום פה ועוד).
אסור לאפשר לכלב לטייל לבד או לשהות בשטח הציבור, כשאינו קשור ברצועה לאדם המסוגל לשלוט בו.
 
החל מיום 1.10.2019 גובה חלק מהקנסות יהיה:
החזקת כלב ללא רישיון 500 ₪
החזקת כלב ללא חיסון כלבת 1500 ₪
שוטטות כלב: 500 ₪
 
הגברת אכיפה בהחזקת כלבים מסוכנים:

החזקת כלב מסוכן ללא רישיון: 5000 ₪
שוטטות כלב מסוכן 1500 ₪
כלב מסוכן ללא מחסום פה בשטח ציבורי 1500 ₪

מסירת מידע כוזב למאגר הארצי (לדוגמה רישום כלב מסוכן ככלב מעורב) 1500 ₪
אי הסגרה של כלב שנשך בתוך 24 שעות 2000 ₪
 
כל הקנסות הינם יומיים וניתן להטילם מחדש בכל יום.
יובהר כי המחלקה הווטרינרית רשאית, נוסף על מתן קנס או במקום מתן קנס (לפי העניין)  להפעיל סמכויות נוספות הקבועות בדין ובכלל זה צו תפיסה מנהלי, נקיטת פעולות נוספות, בכפוף כל דין,  כגון בקשת סעדים מבית המשפט, הגשת כתבי אישום ועוד.
ניתן למצוא את פרוט הקנסות המנהלים, החוקים והתקנות באתר העירייה.

במקרה של סתירה בין האמור לעיל, יגברו הוראות החוק והתקנות.


בעקבות שינוי החקיקה, המחלקה הווטרינרית של העירייה מנגישה את החיסונים ובמקום יום חיסונים בחודש, יינתנו חיסונים כל ימי רביעי בשבוע.
החיסונים יינתנו בכל יום רביעי במהלך חודש ספטמבר משעה 13.30 עד 15.30 במשרדי השירות הווטרינרי, ברחוב הרצל 5.
בימים אלו נשלחות הודעות סמס לבעלי כלבים שפג תוקף החיסון.הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ 'עדכונים בבית שמש' וקבלו את כל העדכונים, האירועים והמבצעים בבית שמש!
לחצו ושתפו גם לחברים: http://bit.ly/Idkunim2

3

פריטים

ו׳, ספט׳ 06 2019, 14:00
מגוון רחב של חוגים לילדים ולמבוגרים, כל האפשרויות כאן בעיר
ב׳, ספט׳ 02 2019, 09:00
תושבים מתבקשים להחזיק את החתולים בבתים ולטייל עם הכלבים כשעל פיהם מחסום
ב׳, ספט׳ 02 2019, 13:00
בצומת הרחובות בן זאב - הדקל; בדמות גלובוס זהב

גלריית וידאו

אין פריטים

לחץ כדי לטעון

המשויך לחברה

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

דוברים

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

ספונסרים

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

מארגנים

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

סיווגים

הורדות

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים