שֵׁם

חוק חדש: הגבלת פרסום ומיתוג סיגריות ומוצרי טבק
א׳, ינו׳ 13 2019, 07:00

מליאת הכנסת אישרה תיקון לחוק, הקובע איסור כולל על פרסומת למוצרי עישון, למעט רשימת חריגים מצומצמת של פרסומות מותרות, הכוללת בין היתר פרסומות בעיתונות המודפסת בכפוף להגבלות, ובהן פרסום מודעה בדבר נזקי העישון, השווה בשטחה לשטח הפרסומת.

פרסום מוצרי עישון ייאסר, למעט חריגים מצומצמים בעיתונות המודפסת – ובלבד שמשרד הבריאות יפרסם מודעת אזהרה בגודל זהה. כן סוכם, כי יוטלו הגבלות על שיווק, ובכללן איסור הצגת מוצרי עישון באופן בולט, גם בדיוטי-פרי ובחנויות הנוחות. כמו כן, יופחת ריכוז הניקוטין בסיגריות אלקטרוניות.
עוד אישרה הוועדה שורה של סעיפים נוספים, בהם סעיף הקובע כי הפרסום בעיתונים יוגבל לפרסומת אחת בכל גיליון, וכן אושר סעיף המגביל את השיווק של צעצועים או ממתקים הדומים למוצרי עישון.
בד בבד אושר, כי כל החפיסות של מוצרי העישון, למעט סיגרים וטבק למקטרת, יהיו אחידות ובצבע Pantone 448 c ויכללו את שם המותג ומענו של היצרן, יחד עם אזהרה. נוסף לכך אושר סעיף המחייב לכלול עלון מידע על נזקי עישון בכל חפיסה.
ההצעה תיכנס לתוקף בשלבים; הגבלת הפרסום תיכנס לתוקף תוך חודשיים מפרסום החוק ברשומות, הגבלות השיווק יכנסו לתוקף 6 חודשים לאחר הפרסום, וחובת החפיסות האחידות תיכנס לתוקף שנה לאחר פרסום החוק ברשומות.
בדברי ההסבר נכתב: "הצעת החוק המתפרסמת בזה נועדה להקטין את חשיפת הציבור למוצרי עישון ולפרסומות לאותם מוצרים, על ידי שינוי ברירת המחדל הקבועה היום בחוק. ההצעה נועדה להגן במיוחד על מי שאינו מעשן, ובפרט צעירים ומעשנים לשעבר מפני השפעות הפרסומת, ובהן יצירת תדמית חיובית למוצרי העישון".

3

פריטים

ב׳, נוב׳ 05 2018, 12:00
החוק יעלה לקריאה שניה ושלישית
ה׳, נוב׳ 08 2018, 10:00
מגהץ תקול, אינספור שָלָטים ומדפסת הישנה ששוכבים לכם בבית? כך תיפטרו מהם נכון
ד׳, ינו׳ 02 2019, 13:00
אושר במליאת הכנסת פה אחד

גלריית וידאו

אין פריטים

לחץ כדי לטעון

המשויך לחברה

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

דוברים

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

ספונסרים

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

מארגנים

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

סיווגים

הורדות

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים