'); document.write(''); }

שֵׁם

לאחר עיכוב מתמשך: שד' נחל צאלים בחלקן המערבי נפתחו לתנועה סדירה
ד׳, נוב׳ 21 2018, 08:00
שד' נחל צאלים שהיו חסומים חלקית בחודשים האחרונים עקב עבודות להנחת קו ביוב, נפתחו לתנועה מלאה.יצויין כי בקרב הנהגים קיים זעם רב על התמשכותן המיותרת של העבודות, מה גם שמזה חודשים ארוכים, כלל לא בוצעו עבודות במקטע הכביש.הכביש צומצם מארבעה נתיבים - שנים לכל כיוון, לשנים בלבד - נתיב לכל כיוון, ללא גדר הפרדה, ותוך חסימה מירבית של שדה הראיה, מה שהיווה סיכון גדול לנוסעים בכביש. ואכן במקטע הכביש ארעו לא מעט תאונות.כעת כאמור נפתח הכביש במלואו.

0

פריטים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

גלריית וידאו

אין פריטים

לחץ כדי לטעון

המשויך לחברה

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

דוברים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

ספונסרים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

מארגנים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

סיווגים

הורדות

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים