'); document.write(''); }

שֵׁם

תחילת כהונתה של עליזה בלוך – בעוד כשלושה שבועות
א׳, נוב׳ 04 2018, 12:00
כהונתה בפועל של ראש עיריית בית שמש הנבחרת הד"ר עליזה בלוך, תחל רק בעוד כשלושה שבועות.ע"פ החוק, ראש הרשות שנבחר בבחירות יתחיל לכהן 21 ימים לאחר יום בחירתו, כך גם לגבי כהונתם של חברי המועצה החדשים.עד שבועיים מיום תחילת כהונתם, תתקיים ישיבת מועצה ראשונה.משכך, נכון להיום, סמכויות ראשות העיר נתונות עדיין בידי ראש העיר היוצא משה אבוטבול עד לתאריך - 21.11.18, אז יעברו הסמכויות לידי הד"ר עליזה בלוך.למרות ההפסד, הודיע ראש העיר משה אבוטבול, כי יבצע הליך חפיפה והעברה מסודרת של ניהול העיר לידי הד"ר עליזה בלוך. במכתב לתושבי העיר כתב כי הוא קורא לראש העיר הנבחרת ולכלל המפלגות לשלב ידיים להקמת קואליציה עירונית בהקדם, למען כלל תושבי העיר.רבים ציינו לשבח את התנהגותו הממלכתית של משה אבוטבול, שהודה בהפסד, בירך את ראש העיר הנבחרת, ודחה קריאות לערעור על תוצאותיהן וגרירת העיר למערכה משפטית מיותרת.

0

פריטים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

גלריית וידאו

אין פריטים

לחץ כדי לטעון

המשויך לחברה

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

דוברים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

ספונסרים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

מארגנים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

סיווגים

הורדות

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים