'); document.write(''); }

שֵׁם

2019 כבר כמעט כאן, מיציתם את זכויותיכם?
ב׳, דצמ׳ 24 2018, 09:00
סוף השנה האזרחית היא הזדמנות אחרונה בהחלט, עבור כמה מהפעולות שעשויות לחסוך לכם הרבה כסף.לפניכם מספר שאלות, אם התשובה לאחת מהן חיובית, הזדרזו להיכנס לאתר 'כל זכות' (http://bit.ly/2RdPZC5) ולבדוק את הצעדים שעליכם לעשות בכדי לממש את הזכויות המגיעות לכם.• האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2017?• האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2016?• האם מגיע לכם החזר מס הכנסה או ביטוח לאומי עבור שנת 2012?• האם יש לכם הכנסות שלא הופרשו עליהן סכומים לביטוח פנסיוני או לקרן השתלמות?• יש לכם כסף "פנוי"? האם בחנתם את הכדאיות של הפקדת כספים בקופת גמל להשקעה?• האם אתם מוגדרים כ"עוסק פטור" במע"מ ומחזור העסקאות שלכם בשנת 2018 עשוי להיות גבוה מ-99,003 ש"ח?

0

פריטים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

גלריית וידאו

אין פריטים

לחץ כדי לטעון

המשויך לחברה

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

דוברים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

ספונסרים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

מארגנים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

סיווגים

הורדות

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים