שֵׁם

ראש העיר מודיעה על מספר שיפורים דרמטיים בנושא הפיתוח בעיר
א׳, דצמ׳ 09 2018, 14:00
לאחר מספר פגישות עם מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון וצוות משרדו, מודיעה ראש העיר על תכנית פעולה משולבת; צעדים מידיים, לצד התאמת סעיפי ונספחי הסכם הגג, שנחתם עם המדינה עוד בתקופת ההנהגה הקודמת.בראש הנושאים עומדים הבניה בשכונת החדשות והפיתוח הרשלני והמתמשך ברמה ג'.ביחס להשלמת הפיתוח ברמה ג', מודיעה ראש העיר, כי "תיעשה עבודת פיתוח מואצת על מנת לפתח מבני ציבור ותשתיות ברמת בית שמש ג'. לצורך כך נקבעו פגישות מעקב ובקרה דו-שבועיות בהובלת ראש העיר וסמנכ"ל בכיר לפיתוח והנדסה במשרד השיכון".ביחס לבניה בשכונות החדשות אומרת בלוך, כי "שיווק יחידות הדיור למגזר החרדי בשכונה ד' ולמגזר הכללי בשכונה ה' ימשך כמתוכנן, כאשר אחוז ה'שבס' לא יעלה על 20%. זאת מתוך רצון לשפר את חיי התושבים ולמנוע נזקים שקרו בשל הבנייה המואצת והבלתי מתוכננת ברמה ג'. בכל המתחמים החדשים אשר שווקו ובכל המתחמים אשר ישווקו בעתיד בניית מבני הציבור ושטחי הציבור הפתוחים יעשו בד בבד עם בניית יחידות הדיור כך שיתאפשר אכלוסן הראוי של יחידות הדיור".עוד נמסר כי "מנכ"ל המשרד התחייב כי יצאו לשיווק באופן מיידי שטחי המסחר והתעסוקה הזמינים", וכן כי "בשבועות הקרובים תונח בעזרת ה' אבן הפינה לבריכה עירונית בשכונת נווה שמיר".יצוין כי בהודעתה זו, מסיימת הגב' בלוך סערה לא קטנה שהתחוללה, לאחר שלפני מספר שבועות הודיע היועץ המשפטי של העירייה, מר מיקי גסטווירט, בשם ראש העיר, כי היא מקפיאה לעת עתה את האישור ה-כמעט אוטומטי שניתן לקבלנים לתוספות שבס-כחלון, המאפשרים לקבלנים להוסיף באופן כמעט אוטומטי 30 אחוזי בניה למגרשיהם. בלוך ביקשה להקפיא את האישורים עד לבחינת הענין, שכן לדעתה תוספות אלו מהוות חלק גדול מהכשל התכנוני בשכונות החדשות שנבנו. כעת מודיעה בלוך כי יאושרו תוספות אלו בשיעור של עד 20 אחוזים.

0

פריטים

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

גלריית וידאו

אין פריטים

לחץ כדי לטעון

המשויך לחברה

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

דוברים

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

ספונסרים

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

מארגנים

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

סיווגים

הורדות

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים