שֵׁם

אוכלוסיית ישראל: 9 מיליון תושבים
ה׳, ינו׳ 03 2019, 11:00

על פי אומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: ב-31 לדצמבר 2018 נאמדה אוכלוסיית ישראל בכ-8,972,000 תושבים. מתוכם 6,668,000 הם יהודים (74.3% מכלל האוכלוסייה), 878,000 ערבים (20.9%) ו-426,000 - אחרים (4.8%).
במהלך שנת 2018 נולדו כ-185,000 תינוקות (74.4% יהודים, 22.8% ערבים, ו-2.8% אחרים).
כ-28,000 עולים חדשים הגיעו לישראל במהלך שנת 2018.

0

פריטים

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

גלריית וידאו

אין פריטים

לחץ כדי לטעון

המשויך לחברה

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

דוברים

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

ספונסרים

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

מארגנים

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

סיווגים

הורדות

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים