שֵׁם
הנחיות ורשימת מוקדי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות
ג׳, אוק׳ 09 2018, 11:40
הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות1 . אדם המוגבל בניידות (*אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו –אינו יכול להצביע במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים שלה.) ששמו כלול בפנקס הבוחרים של עירית בית שמש, רשאי להצביע בכל קלפי נגישה מיוחדת שנקבעה כמותאמת למוגבלי ניידות כלהלן:לחצו לצפייה ברשימת הקלפים הנגישים: http://bit.ly/2CvQKzt2 .אדם כאמור המצביע בקלפי לאנשים מוגבלים בניידות יזדהה בפני מזכירועדת הקלפי, ויקבל 2 מעטפות הצבעה:* מעטפה לבנה להצבעה לרשימה למועצת הרשות.* מעטפה צהובה להצבעה לראש רשות.3 .הבוחר יכניס מאחורי הפרגוד פתק הצבעה אחד למועצה למעטפה הלבנהופתק הצבעה צהוב אחד לראש הרשות למעטפה הצהובה, באופן שהפתקיםלא ייראו מחוץ למעטפות.4 .הבוחר יחזור למזכיר ועדת הקלפי ויקבל ממנו מעטפת הצבעה חיצונית.הבוחר יכניס את שתי מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית ומזכיר ועדתהקלפי יציין על גבי המעטפה החיצונית את פרטי הבוחר.הבוחר יטיל את המעטפה החיצונית, לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.
2
פריטים
א׳, אוק׳ 14 2018, 00:00
מידע נחוץ לבוחר
ב׳, אוק׳ 15 2018, 00:00
כאן תוכלו לבדוק באיזו קלפי תוכלו להצביע
גלריית וידאו

אין פריטים

לחץ כדי לטעון
המשויך לחברה
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים
דוברים
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים
ספונסרים
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים
מארגנים
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים
סיווגים
הורדות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים