'); document.write(''); }
שֵׁם
הידעת? לעיריית בית שמש יש מערכת דיגיטלית לביצוע פעולות שונות
ה׳, אוג׳ 09 2018, 12:00
לאגף הגביה בעיריית בית שמש יש מערכת דיגיטלית חדשה שתשפר את השירות לתושב ותאפשר לבצע כמעט את כל הפעולות בלחיצת כפתור באתר האינטרנט העירוני ובאפליקציה העירונית, מבלי לצאת מהבית. ארנונה, חניה וקנסות, קביעת תורים, קבלת אישורים ועוד.https://betshemesh.muni.il/100491/
0
פריטים
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים
גלריית וידאו

אין פריטים

לחץ כדי לטעון
המשויך לחברה
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים
דוברים
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים
ספונסרים
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים
מארגנים
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים
סיווגים
הורדות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים