Synergy.Network is preparing your experience...
הרפתקאות בארץ האבות
התחלה
ה׳, מאי 17 2018, 17:30
סיום
ה׳, מאי 17 2018, 18:30
תאור
מתנ"ס 'גוונים' וביה"ס ממ"ד תורני הראל, שמחים להזמין את הילדים להצגה: הרפתקאות הארץ האבות - שני ילדים במסע מרתק, יוצאים בפקודתו של רבי עקיבא לשליחות סודית הקשורה במסכת אבות. תתקיים ביום חמישי ג'בסיון, 17.05 בשעה 17:30 במתנ"ס 'גוונים' הכניסה חופשית.
גלריית תמונות

אין פריטים

לחץ כדי לטעון
גלריית וידאו

אין פריטים

לחץ כדי לטעון
מקום
מתנ"ס 'גוונים'
דוברים
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים
מנחים
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים
ספונסרים
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים
מארגנים
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים
כתובת