'); document.write(''); }
מתחפשים ירוק וזוכים בפרסים

התחלה

ג׳, מרץ 06 2018, 00:00

סיום

ד׳, מרץ 14 2018, 00:00

תאור

קק"ל קוראת לכם להשתתף בתחרות תחפושות הטבע לקראת חג הפורים.התחפשו לכל דבר ירוק שעולה על דעתכם: תחפושת מחומרים ידידותיים לסביבה או ממוחזרים, או תחפושת בנושא ירוק, כלומר; כל דמות/צמח/חיה הקשורים לטבע ו/או לאיכות הסביבה.התחפושת מוכנה? עכשיו עליכם להצטלם מחופשים, לשלוח את התמונה לקק"ל, בצירוף הפרטים שלכם, ולמלא ולשלוח את אישור ההורים שמופיע באתר קק"ל.* כל התמונות שיגיעו יפורסמו באתר קק"ל.שתי הקטגוריות בתחרות:משתתף יחיד - עד גיל 21.קטגוריה קבוצתית: קבוצה של שישה מתחפשים ומעלה, עד גיל 21, השייכים לקבוצה הפועלת במסגרת חינוכית משותפת.פרסים משתלמים במיוחד.לפרטים, תקנון התחרות ומידע נוסף: http://www.greenwin.kkl.org.il/green-costume/

גלריית תמונות

אין פריטים

לחץ כדי לטעון

גלריית וידאו

אין פריטים

לחץ כדי לטעון

דוברים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

מנחים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

ספונסרים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

מארגנים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים