'); document.write(''); }
שֵׁם
ומקרא מגילה
ג׳, פבר׳ 27 2018, 00:00
קריאות מאוחרות בליל וביום הפורים:ביהכנ"ס 'אהבת ציון', רח' נחל תמנה 2 ליל פורים - 19:20יום הפורים - 09:45, 10:15- (ע"י אישה)ביהכנ"ס אור שלום, רח' נחל מאור 27ליל פורים - חצי שעה לאחר הקריאה הראשונה (19:30 משוער)יום הפורים - 10:00ביהכנ"ס בני הישיבות, רח' נחל שורק 15 ליל פורים - 19:40יום הפורים - 09:45ביהכנ"ס בית דוד פילזנא, רח' טבריהליל פורים - 20:00יום הפורים - 09:30ביהכנ"ס עץ חיים, רח' הארזים פינת הדקלליל פורים - 20:00יום הפורים - 08:15ביהכנ"ס פייגנסון רח' השושן 24ליל פורים - 20:30יום הפורים - 07:45, 08:30 - קריאה לנוער, 09:45קהילה דתית לאומית - מגדל המיםליל פורים - 21:15הרב פלטשר רח' נחל רביבים 17/3 ליל פורים - 20:00יום הפורים - 10:00
6
פריטים
טבריה 5, דירה 2, רמת בית שמש א, בית שמש, ישראל
מידע קהילתי, דת, בתי כנסת ובתי מדרש
הרב יהושע גרזי, רב בית הכנסת
השושן 24, שיינפלד נופי אביב, בית שמש, ישראל
מידע קהילתי, דת, בתי כנסת ובתי מדרש
הרב אליעזר שנקולבסקי, רב בית הכנסת
התבור 7, מגדל המים, בית שמש, ישראל
מידע קהילתי, דת, בתי כנסת ובתי מדרש
נחל תמנה 2, רמת בית שמש א, בית שמש, ישראל
מידע קהילתי, דת, בתי כנסת ובתי מדרש
הרב מנחם קופרמן, רב בית הכנסת
נחל שורק 15, רמת בית שמש א, בית שמש, ישראל
מידע קהילתי, דת, בתי כנסת ובתי מדרש
הרב דוד רייכמן, רב בית הכנסת
נחל מאור 27, רמת בית שמש א, בית שמש, ישראל
מידע קהילתי, דת, בתי כנסת ובתי מדרש
גלריית וידאו

אין פריטים

לחץ כדי לטעון
המשויך לחברה
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים
דוברים
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים
ספונסרים
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים
מארגנים
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים
סיווגים
הורדות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים