search
אירועים
15:00 - 09:00 ,25 מרץ - 19 אפר׳ 2020
עזרת אחים חייבים את העזרה שלכם כדי שיוכלו להמשיך לסייע לנפגעי הקורונה!
17:00 - 15:20 ,25 מרץ - 8 אפר׳ 2020
השנה למען אחי מזכיר לכולם שפחות זה יותר
21:00 - 09:00 ,26 מרץ - 30 אפר׳ 2020
למקסם את הזמן של ילדיכם!
17:00 - 09:00 ,29 מרץ - 8 אפר׳ 2020
קופה של צדקה רמב"ש דואגים לשכנים!
17:30 - 09:00 ,31 מרץ - 5 אפר׳ 2020
עדכונים חשובים ושינויים לאופן האיסוף בפנים
Details
Details
Details