שֵׁם

שעות פעילות הסופרמרקטים ברחבי בית שמש - חגי תשרי תשפ"ב
א׳, ספט 19 2021, 10:00

גלריית תמונות

גלריית וידאו

יש חסד, רמה א'

יום שלישי ח' בתשרי, 14/9: 10:00-22:00

יום רביעי, ערב יוה"כ: 7:00-13:00

מוצאי יום הכיפורים: סגור

יום שישי י"א בתשרי, 17/9: 7:00-13:00

יום ראשון י"ג בתשרי, 19/9:

יום שני, ערב חג הסוכות: 7:00-14:30

מוצאי יום טוב ראשון: שעתיים לאחר החג - 24:00

יום רביעי, א' דחול המועד: 9:00-22:00

יום חמישי, ב' דחול המועד: 9:00-22:00

יום שישי, ג' דחול המועד: 7:00-14:30

מוצאי שבת חול המועד: שעתיים לאחר שבת - 24:00

יום ראשון, ה' דחול המועד: 9:00-22:00

יום שני, הושענא רבא, ערב שמחת תורה: 7:00-14:30

מוצאי שמחת תורה: שעתיים לאחר החג - 24:00


שוק מהדרין

יום שלישי ח' בתשרי, 14/9: החל מ- 6:30 בבוקר עד חצות

יום רביעי, ערב יוה"כ: 6:30-13:30

מוצאי יום הכיפורים: סגור

יום שישי י"א בתשרי, 17/9: 6:30-15:00

מוצ"ש האזינו: משעה לאחר צאת השבת ועד 23:30

יום ראשון י"ג בתשרי, 19/9: 

יום שני, ערב חג הסוכות: 7:00-15:30 בסט מרקט - דולב

יום שלישי ח' בתשרי, 14/9: 8:00-23:00

יום רביעי, ערב יוה"כ: 8:00-12:00

מוצאי יום הכיפורים: סגור

יום שישי י"א בתשרי, 17/9: 7:30-15:00

מוצאי שבת האזינו: 21:00-23:00

יום ראשון י"ג בתשרי, 19/9: 8:00-23:00

יום שני, ערב חג הסוכות: 7:30-15:00 

מוצאי יום טוב ראשון: 21:00-23:00

יום רביעי, א' דחול המועד: 8:00-14:00

יום חמישי, ב' דחול המועד: 8:00-23:00

יום שישי, ג' דחול המועד: 8:00-15:00

מוצאי שבת חול המועד: 21:00-23:00

יום ראשון, ה' דחול המועד: 8:00-14:00

יום שני, הושענא רבא, ערב שמחת תורה: 7:30-15:00

מוצאי שמחת תורה: 21:00-23:00


בסט מרקט - הבשור

יום שלישי ח' בתשרי, 14/9: 6:30-20:00

יום רביעי, ערב יוה"כ: 6:30-13:00

מוצאי יום הכיפורים: סגור

יום שישי י"א בתשרי, 17/9: 6:30-15:00

מוצאי שבת האזינו: סגור

יום ראשון י"ג בתשרי, 19/9: 6:30-21:00

יום שני, ערב חג הסוכות: 6:30-15:00 

מוצאי יום טוב ראשון: סגור

יום רביעי, א' דחול המועד: 12:00-20:00

יום חמישי, ב' דחול המועד: 8:00-20:00

יום שישי, ג' דחול המועד: 8:00-15:00

מוצאי שבת חול המועד: סגור

יום ראשון, ה' דחול המועד: 12:00-20:00  

יום שני, הושענא רבא, ערב שמחת תורה: 6:30-15:00

מוצאי שמחת תורה: סגור


שפע ברכה, רמה א'

יום שלישי ח' בתשרי, 14/9: 7:00-23:30

יום רביעי, ערב יוה"כ: 7:00-12:00

מוצאי יום הכיפורים: סגור

יום שישי י"א בתשרי, 17/9: 7:00-14:45

מוצאי שבת האזינו: משעה לאחר צאת השבת ועד 23:30

יום ראשון י"ג בתשרי, 19/9: 7:00-23:30

יום שני, ערב חג הסוכות: 7:00-14:45 

מוצאי יום טוב ראשון: סגור

יום רביעי, א' דחול המועד: 8:00-15:00

יום חמישי, ב' דחול המועד: 8:00-16:00

יום שישי, ג' דחול המועד: 8:00-14:45  
מוצאי שבת חול המועד: סגור

יום ראשון, ה' דחול המועד: 7:00-15:00  

יום שני, הושענא רבא, ערב שמחת תורה: 8:00-13:30

מוצאי שמחת תורה: סגור


יש חסד, רמה ב'

יום רביעי, ערב יוה"כ: 7:00-13:00

מוצאי יום הכיפורים: סגור

יום שישי י"א בתשרי, 17/9: 7:00-13:00

מוצאי שבת האזינו:

יום ראשון י"ג בתשרי, 19/9:

יום שני, ערב חג הסוכות: 7:00-12:00 שפע ברכה, רמה ב'

יום שלישי ח' בתשרי, 14/9: 7:00-23:30

יום רביעי, ערב יוה"כ: 7:00-12:00

מוצאי יום הכיפורים: סגור

יום שישי י"א בתשרי, 17/9: 7:00-14:45

מוצאי שבת האזינו: משעה לאחר צאת השבת ועד 23:30

יום ראשון י"ג בתשרי, 19/9: 7:00-23:30

יום שני, ערב חג הסוכות: 7:00-14:45

מוצאי יום טוב ראשון: סגור

יום רביעי, א' דחול המועד: 8:00-15:00

יום חמישי, ב' דחול המועד: 8:00-16:00

יום שישי, ג' דחול המועד: 8:00-14:45
מוצאי שבת חול המועד: סגור

יום ראשון, ה' דחול המועד: 7:00-15:00

יום שני, הושענא רבא, ערב שמחת תורה: 8:00-13:30

מוצאי שמחת תורה: סגור


שפע ברכה, רמה ג'

יום שלישי ח' בתשרי, 14/9: החל מ- 7:00 בבוקר עד חצות

יום רביעי, ערב יוה"כ: 7:00-12:00

מוצאי יום הכיפורים: סגור

יום שישי י"א בתשרי, 17/9: 7:00-15:00

מוצאי שבת האזינו: משעה לאחר צאת השבת ועד 1:00 בלילה

יום ראשון י"ג בתשרי, 19/9: החל מ- 7:00 בבוקר עד 1:00 בלילה

יום שני, ערב חג הסוכות: 7:00-15:00

מוצאי יום טוב ראשון: סגור

יום רביעי, א' דחול המועד: 8:00-22:00

יום חמישי, ב' דחול המועד: החל מ- 8:00 בבוקר ועד חצות

יום שישי, ג' דחול המועד: 8:00-15:00
מוצאי שבת חול המועד: סגור

יום ראשון, ה' דחול המועד: החל מ- 8:00 בבוקר ועד חצות

יום שני, הושענא רבא, ערב שמחת תורה: 8:00-15:00

מוצאי שמחת תורה: סגור


ברכת משה, רמה ג'1

יום שלישי ח' בתשרי, 14/9: 7:00-22:00

יום רביעי, ערב יוה"כ: 7:00-12:00

מוצאי יום הכיפורים: סגור

יום שישי י"א בתשרי, 17/9: 7:00-14:30

מוצאי שבת האזינו: סגור

יום ראשון י"ג בתשרי, 19/9: 7:00-22:00

יום שני, ערב חג הסוכות: 7:00-14:00

מוצאי יום טוב ראשון: סגור

יום רביעי, א' דחול המועד: 7:00-14:30

יום חמישי, ב' דחול המועד: 7:00-14:30

יום שישי, ג' דחול המועד: 7:00-14:30
מוצאי שבת חול המועד: סגור

יום ראשון, ה' דחול המועד: 7:00-14:30

יום שני, הושענא רבא, ערב שמחת תורה: 7:00-14:30

מוצאי שמחת תורה: סגור


ברכת מרדכי, רמה ג'2

יום שלישי ח' בתשרי, 14/9: החל מ- 7:00 בבוקר עד חצות

יום רביעי, ערב יוה"כ: 7:00-13:00

מוצאי יום הכיפורים: סגור

יום שישי י"א בתשרי, 17/9: 7:00-16:00

מוצאי שבת האזינו: החל מ- 21:00 ועד חצות

יום ראשון י"ג בתשרי, 19/9: החל מ- 7:00 בבוקר עד חצות

יום שני, ערב חג הסוכות: 7:00-15:00

מוצאי יום טוב ראשון: סגור

יום רביעי, א' דחול המועד: 7:00-16:00

יום חמישי, ב' דחול המועד: 7:00-16:00

יום שישי, ג' דחול המועד: 7:00-16:00

מוצאי שבת חול המועד: סגור

יום ראשון, ה' דחול המועד: 7:00-16:00

יום שני, הושענא רבא, ערב שמחת תורה: 7:00-14:00

מוצאי שמחת תורה: סגור


אושר עד

יום שלישי ח' בתשרי, 14/9: 10:00-23:00

יום רביעי, ערב יוה"כ: 7:30-12:55

מוצאי יום הכיפורים: סגור

יום שישי י"א בתשרי, 17/9: 7:30-15:00

מוצאי שבת האזינו: סגור
יום ראשון י"ג בתשרי, 19/9: 10:00-23:00

יום שני, ערב חג הסוכות: 7:00-13:00

מוצאי יום טוב ראשון: סגור

יום רביעי, א' דחול המועד: החל מ- 10:00 בבוקר עד 21:00

יום חמישי, ב' דחול המועד: החל מ- 10:00 בבוקר עד חצות

יום שישי, ג' דחול המועד: 7:30-15:00

מוצאי שבת חול המועד: סגור

יום ראשון, ה' דחול המועד: 10:00-23:00

יום שני, הושענא רבא, ערב שמחת תורה: 7:00-13:00

מוצאי שמחת תורה: סגור


ויקטורי

יום שלישי ח' בתשרי, 14/9: 7:30-21:00

יום רביעי, ערב יוה"כ: 7:30-13:00

מוצאי יום הכיפורים: סגור

יום שישי י"א בתשרי, 17/9: 7:30-14:00

מוצאי שבת האזינו: 20:00-23:00
יום ראשון י"ג בתשרי, 19/9: 7:30-21:00

יום שני, ערב חג הסוכות: 7:30-11:30

מוצאי יום טוב ראשון: סגור

יום רביעי, א' דחול המועד: 7:30-22:00

יום חמישי, ב' דחול המועד: 7:30-22:00

יום שישי, ג' דחול המועד: 7:30-13:30

מוצאי שבת חול המועד: משעה לאחר צאת השבת ועד 23:00


סופרזול דיל

יום שלישי ח' בתשרי, 14/9: 8:00-22:00

יום רביעי, ערב יוה"כ: 7:00-13:00

מוצאי יום הכיפורים: סגור

יום שישי י"א בתשרי, 17/9: 7:00-15:00

מוצאי שבת האזינו: החל מחצי שעה לאחר צאת השבת ועד 22:00
יום ראשון י"ג בתשרי, 19/9: 8:00-22:00

יום שני, ערב חג הסוכות: 7:00-15:00

מוצאי יום טוב ראשון: החל מחצי שעה לאחר צאת החג ועד 22:00

יום רביעי, א' דחול המועד: 8:00-22:00

יום חמישי, ב' דחול המועד: 8:00-22:00

יום שישי, ג' דחול המועד: 7:00-15:00

מוצאי שבת חול המועד: החל מחצי שעה לאחר צאת השבת ועד 22:00

יום ראשון, ה' דחול המועד: 8:00-22:00

יום שני, הושענא רבא, ערב שמחת תורה: 7:00-15:00

מוצאי שמחת תורה: החל מצי שעה לאחר צאת החג ועד 22:00


רמי לוי

יום שלישי ח' בתשרי, 14/9: 8:00-22:00

יום רביעי, ערב יוה"כ: 7:30-15:30

מוצאי יום הכיפורים: סגור

יום שישי י"א בתשרי, 17/9: 7:30-15:30

מוצאי שבת האזינו: סגור
יום ראשון י"ג בתשרי, 19/9: 8:00-22:00

יום שני, ערב חג הסוכות: 7:30-15:30

מוצאי יום טוב ראשון: סגור

יום רביעי, א' דחול המועד: 8:00-23:00

יום חמישי, ב' דחול המועד: 8:00-23:00

יום שישי, ג' דחול המועד: 7:30-15:30

מוצאי שבת חול המועד: סגור

יום ראשון, ה' דחול המועד: 8:00-22:00

יום שני, הושענא רבא, ערב שמחת תורה: 7:30-15:30

מוצאי שמחת תורה: סגור


יינות ביתן

יום שלישי ח' בתשרי, 14/9: 8:00-23:00

יום רביעי, ערב יוה"כ: 7:00-13:00

מוצאי יום הכיפורים: סגור

יום שישי י"א בתשרי, 17/9: 7:30-15:45

מוצאי שבת האזינו: החל מ- 45 דקות לאחר צאת השבת ועד 23:00
יום ראשון י"ג בתשרי, 19/9: 8:00-23:00

יום שני, ערב חג הסוכות: 7:00-15:45

מוצאי יום טוב ראשון: החל מ- 45 דקות לאחר צאת החג ועד 23:00

יום רביעי, א' דחול המועד: 8:00-23:00

יום חמישי, ב' דחול המועד: 8:00-23:00

יום שישי, ג' דחול המועד: 7:30-15:45

מוצאי שבת חול המועד: החל מ- 45 דקות לאחר צאת השבת ועד 23:00

יום ראשון, ה' דחול המועד: 8:00-23:00

יום שני, הושענא רבא, ערב שמחת תורה: 7:00-15:45

מוצאי שמחת תורה: החל מ- 45 דקות לאחר צאת החג ועד 23:00


סופר הצלחה

יום שלישי ח' בתשרי, 14/9: 7:00-20:00

יום רביעי, ערב יוה"כ: 7:00-13:00

מוצאי יום הכיפורים: סגור

יום שישי י"א בתשרי, 17/9: 7:00-14:30

מוצאי שבת האזינו: סגור
יום ראשון י"ג בתשרי, 19/9: 7:00-20:00

יום שני, ערב חג הסוכות: 7:00-14:30

מוצאי יום טוב ראשון: סגור

יום רביעי, א' דחול המועד: 7:00-14:00

יום חמישי, ב' דחול המועד: 7:00-14:00

יום שישי, ג' דחול המועד: 7:00-14:00

מוצאי שבת חול המועד: סגור

יום ראשון, ה' דחול המועד: 7:00-14:00

יום שני, הושענא רבא, ערב שמחת תורה: 7:00-14:00

מוצאי שמחת תורה: סגור

3

פריטים

א׳, אוג 22 2021, 11:52
לרגל ההשקה: ניקוי מקצועי לתכשיטי זהב ויהלומים ללא עלות!
ב׳, ספט 13 2021, 08:00
בכל סניף נמכרת תוצרת בכשרות שונה כדי שתוכלו לבחור את ההכשר המועדף עליכם
17:00 - 10:00 ,22 Sep - 23 Sep 2021
סדנאות מרתקות, סיורים, מתנפחים, הרצאות ועוד..

CATEGORIES

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

המשויך לחברה

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

דוברים

There are no speakers found

ספונסרים

There are no sponsors found

מארגנים

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

הורדות

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים