'); document.write(''); }

שֵׁם

צה"ל פתח במבצע "מגן צפוני"
ג׳, דצמ׳ 04 2018, 13:00
צה"ל פתח הבוקר (שלישי) במבצע "מגן צפוני" לחשיפה ונטרול מנהרות טרור התקפיות של חיזבאללה מלבנון לשטח ישראל. צה"ל: "בחודשים האחרונים הבשילו התנאים המבצעיים" למבצע וכי באזור ישנם תגבורי כוחות נרחבים. עם זאת, "אנו בשגרה מוחלטת וראשי הרשויות עודכנו במהלך הלילה".במטולה, סמוך לגדר, הוכרז שטח צבאי סגור: "המנהרות חדרו לשטח ישראל - אך לא מהוות איום מיידי עליה והן מטופלות"יודגש כי טרם התקבלה הוראה מסוג זה על ידי פיקוד העורף ואין הנחיות מיוחדות לעורף.

0

פריטים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

גלריית וידאו

אין פריטים

לחץ כדי לטעון

המשויך לחברה

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

דוברים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

ספונסרים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

מארגנים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

סיווגים

הורדות

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים