search
מה חדש?
ג׳, אפר׳ 23 2019, 09:00
כל המידע שתצטרך לדעת כדי שיעבור פסח בשלום!
ב׳, אפר׳ 22 2019, 15:00
רעיונות ומקומות שלא חשבתם עליהם...
א׳, אפר׳ 21 2019, 14:00
רעיונות מגוונים לפעילויות מהנות בחוה"מ
א׳, אפר׳ 21 2019, 09:00
רשימת אטרקציות, פעוליות ואירועים לך ולמשפחתך לבלות בפסח הזה.
ו׳, אפר׳ 19 2019, 12:44
סגירת כבישים, מוקדי יציאה מהירה בירושלים ולוחות זמנים מעודכנים לחג
אירועים
21:30 - 21:30 ,20 Apr - 24 Apr 2019
הקרנת סרט מטלטל סוחף ועוצמתי
21:00 - 19:00 ,24 אפר׳ 2019
קחו את הזמן ובאו להנות (באנגלית)
19:30 - 17:30 ,30 אפר׳ 2019
עליית הנוער, בית שמש, ישראל
מסע חקר והתנסות במגוון פעילויות מדעיות
21:00 - 19:15 ,6 מאי 2019
מפגשים חודשיים
Details
Details
Details
Details