'); document.write(''); }

שֵׁם

מים בשיעורים וכוסות בשיעורים
ד׳, ספט׳ 12 2018, 14:00
עזרת אחים מקימה נקודות חלקות מים וכוסות בשיעוריםרמה א: נחל לכיש 2, בית עזרת אחים......02-999-0000 שלוחה 0רמה ב: רבי אלעזר 3/7, משפחת אייזנבך.....02-999-5930רמה ג 1: חבקוק הנביא 33/14, משפחת כץ......052-839-6538רמה ג 2: הנביא עובדיה 4/5, משפחת כהן......054-841-4194הקריה: שפת אמת 27/3, משפחת קאפ......02-999-1536חפציבה: בן איש חי 65/22, משפחת קליין.....052-714-3015

3

פריטים

רבי אלעזר 3, דירה 7, רמת בית שמש ב, בית שמש, ישראל
גמ"חים, רפואה-גמ"חים, ציוד רפואי- גמ"ח
מד לחץ דם, 24 שעות ביממה, עזרת אחים
נחל לכיש 2, רמת בית שמש א, בית שמש, ישראל
גמ"חים, כללי-גמ"חים
מרכז לחסד וסיוע רפואי
שפת אמת 27, קריה חרדית, בית שמש, ישראל
מידע קהילתי, חירום # שירותים רפואיים, מרכזים רפואיים למצבי חירום
ו':20:00-21:30 ש': 10:30-11:30, 16:00-17:30 לכללית, לאומית ומכבי. בחינם עם # ת.ז

גלריית וידאו

אין פריטים

לחץ כדי לטעון

המשויך לחברה

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

דוברים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

ספונסרים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

מארגנים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

סיווגים

הורדות

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים