search
נחל ניצנים 12, רמת בית שמש א, בית שמש, ישראל
פתוח עכשו. 09:00 - 19:45
עסקים, כלים חד פעמיים, Category
הכל לשולחן - המרכז לכלים חד פעמיים ברמת בית שמש
הרב מבריסק 17, קריה חרדית, בית שמש, ישראל
פתוח עכשו. 10:30 - 13:30
עסקים, כלים חד פעמיים, Category
זול פעמי
קניון ביג, בית שמש, ישראל
עסקים, כלים חד פעמיים, Category
בית שמש, ישראל
פתוח עכשו. 09:00 - 21:30
עסקים, כלים חד פעמיים, Category
קובי סנטר - מוצרי חד"פ ואפייה
נחל ניצנים 8, בית שמש, ישראל
עסקים, כלים חד פעמיים, מוצרי אפיה, Category
מחסן סיטונאי
התעשיה 17, הר טוב, ישראל
עסקים, כלים חד פעמיים, Category
פעמית סטור
אזור התעשיה הר טוב, בית שמש, ישראל
עסקים, כלים חד פעמיים, Category