search
21:00 - 09:00 ,22 מרץ - 30 אפר׳ 2020
למקסם את הזמן של ילדיכם!
15:00 - 09:00 ,25 מרץ - 19 אפר׳ 2020
עזרת אחים חייבים את העזרה שלכם כדי שיוכלו להמשיך לסייע לנפגעי הקורונה!
17:00 - 15:20 ,25 מרץ - 8 אפר׳ 2020
השנה למען אחי מזכיר לכולם שפחות זה יותר
22:00 - 09:00 ,31 מרץ 2020
הצטרף לשיעורי ירחי כלה אונליין | באנגלית
10:00 - 09:00 ,1 אפר׳ - 7 אפר׳ 2020
מי שאינו יכול ואינו מצליח למכור את החמץ באופן אישי וישיר, ימכור את החמץ דרך האתר המקוון של הרבנות
12:30 - 09:00 ,5 אפר׳ 2020
כמידי שנה, אנחנו מקבלים אריזות סגורות, מוכרים אותם לגוי בפסח ומחלקים לעניי עירנו אחרי פסח בשיתוף עם ארגון תומכי שבת