search
22:30 - 19:30 ,11 נוב׳ 2019
הרצאה מאת הרב דוד אורלופסקי והגרלה סינית נהדרת
13:00 - 10:30 ,12 נוב׳ 2019
סדנה לאזרחים ותיקים
17:00 - 12:00 ,12 נוב׳ 2019
מעשה קטן שלכם יכול להציל חיים של מישהו אחר!
21:00 - 19:30 ,12 נוב׳ 2019
אירוע באנגלית בחסות עמותת מלב"ב
11:00 - 09:00 ,13 נוב׳ 2019
אירוע מיוחד לחודש האזרח הוותיק
19:00 - 17:00 ,13 נוב׳ 2019
במה פעילה עשירה במשחקים פרסים וריקודים לקטנים ולגדולים בשער העיר
22:00 - 18:00 ,16 נוב׳ 2019
ההכנסות קודש לפרויקט קירוב | מוצ"ש פ. וירא, כאן בבית שמש!
22:00 - 20:30 ,16 נוב׳ 2019
אירוע מאורגן של אגף הרווחה לכבוד חודש האזרח הוותיק
12:00 - 09:00 ,18 נוב׳ 2019
אירוע מיוחד לכבוד חודש האזרח הוותיק
18:00 - 08:30 ,20 נוב׳ 2019
אירוע מיוחד לחודש האזרח הוותיק
19:00 - 17:00 ,20 נוב׳ 2019
חגיגה מותחת ומצחיקה במיוחד
23:00 - 20:00 ,23 נוב׳ 2019
נחל תמנה 2, בית שמש, ישראל
ע"י קהילת בית דוד פילזנא
12:00 - 09:00 ,25 נוב׳ 2019
אירוע מיוחד לחודש האזרח הוותיק
13:00 - 11:00 ,26 נוב׳ 2019
סיפור מנהגי העדה, ריקודים אתיופיים ומעגל מתופפים
21:00 - 19:30 ,26 נוב׳ 2019
אירוע מיוחד לחודש האזרח הוותיק
22:00 - 20:30 ,30 נוב׳ 2019
אירוע מיוחד לחודש האזרח הוותיק
13:00 - 10:00 ,2 דצמ׳ - 23 דצמ׳ 2019
אירוע מיוחד לחודש האזרח הוותיק
23:49 - 20:00 ,17 דצמ׳ 2019
תזמורת: יוני אליאב | אמן אורח: איציק דדיה