22:00 - 19:15 ,13 Dec 2018
נחל דולב 16, בית שמש, ישראל
ביוזמת בית מדרש ישראלי לנוער
22:30 - 20:30 ,13 דצמ׳ 2018
עליית הנוער 6, בית שמש, ישראל
קומדיה באנגלית
18:00 - 16:30 ,17 דצמ׳ 2018
הדקל 9, בית שמש
בספריית בנימין
18:00 - 16:30 ,17 דצמ׳ 2018
נחל דולב 16, בית שמש, ישראל
פעילות קהילתית מידי יום שני
21:00 - 19:00 ,17 דצמ׳ - 3 יוני 2019
מפגשים חודשיים
23:30 - 20:00 ,22 דצמ׳ 2018
לראשונה בבית שמש!
23:00 - 20:30 ,22 דצמ׳ 2018
מופע ענק לנשים ובנות בהגשת טלי אברהמי
22:00 - 17:00 ,25 דצמ׳ 2018
עם הרב משה שלזינגר שליט"א
22:30 - 17:30 ,10 פבר׳ 2019
הנרקיס 29, בית שמש, מחוז ירושלים, ישראל
גם אתם יכולים להציל חיים