search
ראה הכל arrow_drop_down
גמ"חים נבחרים
נחל רביבים 23, דירה 2, רמת בית שמש א, בית שמש, ישראל
גמ"חים, גמח מומלץ
בן איש חי 53, דירה 6, קני בושם-חפציבה, בית שמש, ישראל
גמ"חים, גמח מומלץ
תחפושות של גברים, גם לחתונות, פתוח כל השנה. מעל 25 סוגים דובי ענק.
ריב''ל 39, דירה 4, רמת בית שמש ב, בית שמש, ישראל
גמ"חים, גמח מומלץ
תחפושות לפורים, פתוח מר"ח אדר. 5 ש"ח לתחפושת, בתוספת 20 ש"ח פיקדון.
נחל יעלה 9, רמת בית שמש א, בית שמש, ישראל
גמ"חים, גמח מומלץ
כל ההכנסות קודש לצדקה.
Details
Details
Details