שֵׁם

בקרוב: כך ייראו השיקים החדשים
ב׳, פבר׳ 18 2019, 12:00

בנק ישראל הציג את הדוגמה לשיקים החדשים, הצפויים להיכנס לשימוש במהלך השנה.

הפורמט החדש של השיקים הינה פעולה נוספת במסגרת הפעולות שנוקט בנק ישראל, על מנת לצמצם את השימוש במזומן ועידוד אמצעי תשלום דיגיטליים.

כחלק מהשינויים שנקבעו בחוק להגבלת מזומן, נקבע כי שיקים שסכומם עולה על 10,000 שקל, הבנק יוכל לפרוע, רק אם נקובים בו שמותיהם של הנותן והמקבל, וגם מספר הזהות של הנותן, ורק אם הוסב פעם אחת לכל היותר, למעט בכמה מקרים חריגים הקבועים בחוק.

בכדי להבטיח זאת, השיקים החדשים יכללו טבלה בגב השיק, ובה הפרטים הנדרשים להשלמה בעת הסבת שיק שנקוב בו סכום העולה על 10,000 ש"ח.

הטבלה תופיע רק על גבי שיקים שלא הודפסה עליהם ההגבלה: "למוטב בלבד".

בבנק ישראל מדגישים כי מטרת הטבלה היא לסייע לציבור, וכי שיקים ישנים שהיא אינה מופיעה עליהם לא יאבדו את תוקפם. הטבלה כוללת מקום לרישום פרטיהם של נותן הצ'ק ומקבלו, וכן של גוף פיננסי, למקרה שהצ'ק מוסב לטובתו.

 

שינוי משמעותי נוסף הוא מראה השיק, כאשר המקום המיועד לחתימה בחזית השיק החדש, התחלף עם המקום המיועד לתאריך, כך שהחתימה מופיעה בצד ימין של הצ'ק. ההחלפה נועדה למנוע את שקורה לעיתים, שהחתימה מסתירה את פרטי חשבון הבנק המודפסים בתחתית הצ'ק, בצד שמאל, ומקשה על הפקדתו באמצעים דיגיטליים.

כזכור החוק לצמצום השימוש במזומן, נכנס לתוקפו ב-1 בינואר 2019.

והגבלותיו הן:

איסור תשלום במזומן לעוסק מעל 11,000 ש"ח ולפרטיים מעל 5,000 ש"ח.

איסור תשלום בשיק ללא נמען, לעוסק בכל סכום שהוא ולפרטיים מעל 5,000 ש"ח.

עוד קובע החוק החדש, כי החל ב-1 בינואר 2019, בכל הסבה של שיק, חייב השיק לכלול את שמו של האדם נותן השיק ואת מספר תעודת הזהות שלו, וגם את שמו של מקבל הצ'ק.

מ-1 ביולי 2019, בנק יורשה לפרוע שיק מוסב, רק אם שמו של האדם הנפרע מופיע בו.


על מנת לאפשר חלופה לשימוש באמצעי תשלום מבוססי נייר אנונימיים שהשימוש בהם מוגבל על פי החוק לצמצום השימוש במזומן, פועל בנק ישראל להסיר את החסמים לשימוש בכרטיסי חיוב, הן בדביט (דייירקט) והן בחיוב נדחה (אשראי), ופועל להכנסה לשימוש של בכרטיס משולב, תוך מתן שליטה ללקוח בבחירת סוג העסקה.

 

[כרטיס דביט – כרטיס חיוב מיידי המאפשר שליטה בהוצאות בניגוד לכרטיס אשראי בו החיובים מתבצעים אחת לחודש.

לצורך הנפקת כרטיס דביט ניתן לפנות לבנק בו מתנהל חשבון העו"ש שלכם ולבקש שיונפק עבורכם כרטיס חיוב מיידי.

הפניה יכולה להעשות גם באופן מקוון.]

0

פריטים

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

גלריית וידאו

אין פריטים

לחץ כדי לטעון

המשויך לחברה

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

דוברים

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

ספונסרים

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

מארגנים

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

סיווגים

הורדות

 לא נמצאו תוצאות
לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים