'); document.write(''); }

שֵׁם

וועדת העבודה והרווחה אישרה את החוק לעידוד תרומות מזון
ב׳, נוב׳ 05 2018, 12:00
מליאת הכנסת אישרה את הצעת חוק עידוד תרומות מזון, התשע"ט-2018, של חברי הכנסת אורי מקלב, חיליק בר וקבוצת חברי כנסת.על פי החוק החדש מי שתורם מזון לארגונים לחלוקת מזון, וכן ארגונים לחלוקת מזון המובילים, מחזיקים או מחלקים תרומות מזון, לא יישאו באחריות אזרחית או פלילית לנזק שנגרם עקב תרומת המזון, אם הם פעלו בהתאם להוראות כל דין החלות עליהם ולא התרשלו. עוד נכתב בחוק כי שר הבריאות יעניק אחת לשנה אותות הוקרה לעסקים התורמים מזון לארגונים לחלוקת מזון על פי קריטריונים שיקבע.בדברי ההסבר להצעה נכתב: "כ-25% מהאוכל שמכינים במסעדות, אולמות אירועים, חדרי אוכל מפעליים, בסיסים צבאיים, רשתות שיווק ובתי מלון – נזרק. הסיבה העיקרית לכך שמוסדות אלו אינם מוכנים לתרום את המזון במקום להשליכו לפח, היא החשש מחשיפה לתביעות. לפי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם–1980, האחריות לפיצויים על נזק גוף שנגרם כתוצאה מפגם במוצר, לרבות מזון, מוטלת על היצרן. כמו כן, נטל ההוכחה נופל על היצרן להוכיח כי הפגם נוצר לאחר שהמוצר יצא משליטתו. זהו נטל כבד אשר מביא לכך שבעלי המוסדות האמורים מעדיפים שלא להסתכן בתרומת המזון העודף."ח"כ בר הוסיף: " החוק החברתי החשוב הזה הוא בגדר מהפכה של ממש. אחרי שנים של עבודה, החוק מסדיר סוף סוף את תחום הצלת ותרומת המזון בישראל, ומסיר את עננת התביעה המרחפת מעל תורמי המזון. בכל שנה נזרקים כ-1.2 מיליון טון ובשווי של 8 מיליארד ₪ (!) של מזון ראוי למאכל. אתם יודעים כמה ארוחות ערב, כמה משפחות וכמה ילדים אפשר להאכיל אפילו עם חצי מהכמות הזו? הצעת חוק זו גם מצילה מזון, גם מונעת בזבוז מזון וגם מעבירה אותו למי שידם אינה משגת״. (אתר הכנסת)

0

פריטים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

גלריית וידאו

אין פריטים

לחץ כדי לטעון

המשויך לחברה

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

דוברים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

ספונסרים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

מארגנים

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים

סיווגים

הורדות

לא נמצאו תוצאות
נסה לשנות את החיפוש או המסנן שלך כדי למצוא את מה שאתה מחפש.
אין פריטים